Sektor reciklaže

Reciklaža električnog i električnog otpada, mašinska – postrojenje MeWa, ručna – velika linija za demontažu TV aparata i monitora i mala linija za demontažu IT opreme.
office@ereciklaza.com​

office@ereciklaza.com

Sektor sakupljanja

Bavi se sakupljanjem električnog i elektronskog otpada na teritioriji Republike Srbije od pravnih lica, fizičkih lica i ostalih generatora otpada.

sakupljanje@ereciklaza.com

Sektor prodaje i logistike

Vrši plasman dobijenih reciklata iz procesa reciklaže na domaće i strano tržište. Bavi se organizacijom transporta radi preuzimanja električnog i elektronskog otpada, kao i transportom reciklata do krajnjih kupaca.

logistika@ereciklaza.com

Sektor finansija i pravnih poslova

Bavi se ekonomskim i pravnim pitanjima.

finansije@ereciklaza.com

O NAMA

Reciklaža reciklira oko 15.000t godišnje svih kategorija električnog i elektronskog otpada

Kompanija E-Reciklaža je osnovana 2010. godine i vodeća je u oblasti reciklaže električnog i elektronskog otpada na Balkanu. Osnovna delatnost kompanije je sakupljanje, transport, skladištenje i tretman električnog i elektronskog otpada.

E-Reciklaža ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju otpadom na globalnom nivou, u pogledu odlaganja/ tretmana/ponovnog iskorišćenja EE otpada.

Kompanija koristi najsavremeniju dostupnu tehnologiju i mašine za reciklažu u cilju uklanjanja iz prirode svih vrsta električnog i elektronskog otpada, na siguran, efikasan i društveno odgovoran način.

Freon nepovratno uništava ozonski omotač, doprinosi nastanku ozonskih rupa i izaziva klimatkse promene, a amonijak i kancerogena ulja iz elektromotora devastiraju zemlju i vodu. Zato je E-Reciklaža otvorila u septembru 2012. godine postrojenje za reciklažu frižidera i drugog elektronskog otpada, prvo te vrste na Balkanu.

Postrojenje se zasniva na inovativnoj nemačkoj tehnologiji koja obezbeđuje bezbedno izdvajanje opasnih materija iz rashladnih uređaja i trenutno predstavlja BAT (best available technology) u celom svetu.

Proces uništenja je sertifikovan, siguran i pouzdan.

Klijenti dobijaju potvrdu o uništavanju podataka i o recikliranju nakon završetka procesa.

Stručni tehničari najpre uklanjaju hard disk ili posebne medije za skladištenje podataka, što omogućava da se plastika, metali itd. razdvoje na sastavne delove.

Hard disk ili mediji obrađuju se naprednom opremom, osiguravajući potpuno uništavanje. Procesom reciklaže medij za skladištenje podataka se usitnjava na čestice, fragmente i delove, čime postaje praktično neprepoznatljiv.

Mašina za reciklažu (hidraulična drobilica) posebno je dizajnirana za uništavanje hard diskova tako da se podaci nikada ne mogu povratiti.

 

Rezultat reciklaže frižidera i drugih kućnih aparata je reciklat visokog stepena čistoće koji se odmah koristi kao sirovina. Bakar, aluminijum, gvožđe, ABS plastika, staklo i mnogi drugi materijali izlaze iz fabrike spremni za ponovnu upotrebu.

Time se postiže:

  • Štednja sirovinskih resursa – svi materijali potiču iz prirode i ima ih u ograničenim količinama
  • Štednja energije – nema trošenja energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju
  • Zaštita životne sredine – otpadni materijali degradiraju životni ambijent, pa se reciklažom štiti životna sredina

E-Reciklaža prilikom izvođenja svih poslovnih operacija u svakom trenutku osigurava bezbednost i zdravlje ljudi, imovinu i štiti životnu sredinu.

Sistem bezbednosti i zdravlja na radu zasnovan je na: prevenciji, istraživanju incidenata, proceni rizika, odgovornosti poslodavca, medicini rada i osiguranju.

Opšti ciljevi zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu:

  • Dosledna primena i stalno unapređenje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima standarda ISO 14001 i ISO 45001
  • Smanjenje degradacije prirodne sredine (vazduha, zemljišta i vodotokova) određivanjem svih aspekata životne sredine i prioriteta zaštite i obezbeđenje uslova održivog korišćenja radnog prostora
  • Preduzimanje konkretnih preventivnih mera zaštite, uz uspostavljanje sistema kontrole svih značajnih oblika zagađivanja
  • Podizanje i jačanje ekološke svesti zaposlenih, njihovo obrazovanje i informisanje o ekološkim problemima i uključivanje u donošenje odluka u pogledu mera zaštite životne sredine

 

Kompanija E-Reciklaža u saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF), Ministarstvom zaštite životne sredine i UNDP-om je nosilac projekta pod nazivom “Kraj otpada za pur penu”. Projektna ideja doprinosi naporima promovisanju kružne ekonomije (pretvaranje otpada – rashladnih uređaja u sirovine) i direktnom smanjenju oslobađanja jednog od najpotentnijih gasova sa efektom staklene bašte u atmosferu (F gasovi). U prvoj fazi uklanjanje oko 10 tona freona će dovesti do smanjenja emisije 16.525 tona CO2 godišnje. Takođe, pur pena koja ostaje nakon izdvajanja freona pretvoriće se u potpuno novi proizvod – tzv. apsorbent koji se može koristiti za sakupljanje benzina i nafte, u slučaju njihovog nekontrolisanog izlivanja u životnu sredinu (doprinoseći time sprečavanju nenamernog sagorevanja fosilnog goriva i emisija gasova sa efektom staklene bašte).

Vesti

220

motivisanih zaposlenih

100.000

tona recikliranog EE otpada

72

različita reciklata visoke čistoće

1.500.000.000

sprečena šteta ekvivalentna emisiji 1,5 milijardi kg CO2 gasa u atmosferu

Sertifikati

Kontakt

Naše lokacije

Niš Beograd Kragujevac Novi Sad

Radno vreme

Ponedeljak - Petak 8:00 - 16:00

Telefon

0800-085-085

Email

office@ereciklaza.com